Sarajevo

U centralnom uredu u Sarajevu se nalazi sjedište Uprave Securitas BH d.o.o. ali isto tako i centrala agencija AWG Gama Sigurnost i poslovna jedinica Sarajevo agencije Securitas d.o.o.

  • Štampaj stranicu

  • Pošalji e-mailom

  • Postavi link na