Gewapende opdrachten

Deze specifieke training geeft de bewakingsagent een goede basis mee voor het dragen van wapens tijdens de dienst en voor het gebruik van wapens in noodsituaties.

Doelgroep

Uitvoerend personeel van een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst dat in het kader van de bewakingsopdracht, wapens draagt. 
Doelstelling

Tijdens deze opleiding krijgen de deelnemers de nodige wetgeving mee en leren zij praktijktechnieken om op een correcte en veilige manier om te gaan met wapens. 

Opleidingsinhoud 

  • Toegepaste wetgeving aangaande wapenwetgeving, wettige verdediging en het gewapenderwijs uitvoeren van bewakingsactiviteiten
  • Toegepaste wapenkennis
  • Toegepaste veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen
  • Schietoefeningen

Praktisch 

Duur & planning 42 uren – 6 lesdagen + 2 examenmomenten
Toelatingsvoorwaarden* Een blanco uittreksel uit het strafregister (Model 1) van max. 6 maanden oud
Algemeen attest bewakingsagent
Een attest psychotechnisch onderzoek
Attest Bekwaamheidsattest bewakingsagent – gewapende opdrachten
 
* De volledige toelatingsvoorwaarden staan beschreven in Art. 8 van het KB “Opleidingen” van 21 december 2006

 Planning

Opleiding Datum Taal   Opleiding Datum Taal
Gewapende opdrachten 02/05/2016 - 13/05/2016 Frans   Gewapende opdrachten 05/10/2016 - 18/10/2016 Nederlands
Gewapende opdrachten 01/06/2016 - 14/06/2016 Nederlands   Gewapende opdrachten 02/11/2016 - 10/11/2016 Frans
Gewapende opdrachten 07/09/2016 - 16/09/2016 Frans   Gewapende opdrachten 07/12/2016 - 20/12/2016 Nederlands

 6 maandelijkse schietoefeningen 

Voor de uitoefening van activiteiten op een gewapende wijze dient men houder te zijn van het Bekwaamheidsattest Bewakingsagent - gewapende opdrachten EN van de attesten 'schietoefeningen', waaruit blijkt dat de betrokkene met goed gevolg ononderbroken om de zes maanden schietoefeningen heeft uitgevoerd.

Planning

Opleiding Datum Taal   Opleiding Datum Taal
Shooting - Recyclage 30/05/2016 Nederlands   Shooting - Recyclage 29/09/2016 Nederlands
Shooting - Recyclage  16/06/2016 Nederlands   Shooting - Recyclage 3/10/2016 Nederlands
Shooting - Recyclage  20/06/2016 Nederlands   Shooting - Recyclage 13/10/2016 Nederlands
Shooting - Recyclage 27/06/2016 Nederlands   Shooting - Recyclage 24/10/2016 Nederlands
Shooting - Recyclage 4/07/2016 Nederlands   Shooting - Recyclage 14/11/2016 Nederlands
Shooting - Recyclage 25/07/2016 Nederlands   Shooting - Recyclage 17/11/2016 Nederlands
Shooting - Recyclage 29/08/2016 Nederlands   Shooting - Recyclage 21/11/2016 Nederlands
Shooting - Recyclage  5/09/2016 Nederlands   Shooting - Recyclage 28/11/2016 Nederlands
Shooting - Recyclage  19/09/2016 Nederlands   Shooting - Recyclage 5/12/2016 Nederlands
Shooting - Recyclage  26/09/2016 Nederlands   Shooting - Recyclage 15/12/2016 Nederlands

Info en inschrijving

Download hier het inschrijvingsformulier voor de opleidingen.

Download hier het volledige overzicht van de geplande opleidingen.

*
*
*
*
*
*

* Verplicht veld