industri vagt securitas danmark

Industri

Flere virksomheder centraliserer deres produktion for at opnå besparelser. Det betyder færre, men større lokationer og dermed forhøjet sårbarhed over for produktionsstop som følge af brand, hærværk og sabotage. Det er derfor vigtigt at sikkerheden er i top, så man undgår og forebygger skaderne.

Få sikkerheden i top

Vi kan tilbyde dig en bred række af løsninger til netop din branche. Det kan eksempelvis være:

  • Udvikling og rådgivning i forbindelse med sikkerhedspolitikker/vejledninger/beredskabs- og evakueringsplaner
  • Specialiseret vagt, rundevagt, alarmovervågning og integrerede løsninger
  • Portvagt til at udøve effektiv adgangskontrol, kontrol af ind- og udgående varer i virksomheden samt logistikhåndtering
  • Håndtering af alarmer (tyv, brand, teknik, elevatorer)
  • Adgangskontrol til sikring mod kontaminering/forgiftning af produkter
  • Brandtilsyn - forebyggelse af brand
  • Akutberedskab (førstehjælp, røgdykkere, evakuering)
  • Specialtilpassede vagtrapporteringsværktøjer (SRS) til styring af hele det vagtmæssige hændelsesforløb under den tilpassede vagtopgave

Sikkerhedsløsninger til industrien

Nedenfor kan du læse mere om nogle af de sikkerhedsløsninger, som vi kan hjælpe dig med inden for industri. Er du interesseret i at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os via kontaktformularen herunder.

Kontakt os for mere information om sikkerhedsløsninger til industrien