Securitas acquires security services company in Croatia

  Securitas has acquired 85 percent of the shares in the security services company Protect in Croatia. There is an agreement to acquire the remaining 15 percent of the shares in 2013. Enterprise value of the acquired 85 percent of the shares is estimated to MSEK 53 (MHRK 43).

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Securitas fokuserar på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov i 50 länder i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 300 000 medarbetare skillnad.Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 januari 2012 kl. 10.00.

Protect har årlig försäljning på cirka 73 MSEK (60 MHRK) och cirka 600 medarbetare. Företaget är främst verksamt inom bevakningstjänster.

Securitas tog steget in på den kroatiska säkerhetsmarknaden i juli 2011, och är det första och enda större internationella säkerhetsföretaget på marknaden. Med detta förvärv stärker Securitas sin position i området vid staden Rijeka.

Den kroatiska säkerhetsmarknaden är fragmenterad, med cirka 250 företag och cirka 15.000 väktare, dock står de tio största företagen för cirka 60 procent av marknaden.

Förvärvet konsolideras i Securitas från och med den 4 januari 2012.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Micaela Sjökvist, Chef Investor Relations Securitas AB, tel. 010-470 3013, mobil 076-116 7443

eller epost micaela.sjokvist@securitas.com

 

 This information was brought to you by Cision http://www.cisionwire.com
http://www.cisionwire.com/securitas/r/securitas-acquires-security-services-company-in-croatia,c9204512

The following files are available for download:


PDF