Dušan Jakovljević

Direktor sektora obezbeđenja transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki

Radno iskustvo:

- Securitas Services d.o.o. - Direktor sektora obezbeđenja transporta novca, vrednosnih i drugih pošiljki
- na poslovima bezbednosti Republike Srbije