Marija Rakić

Menadžer za komunikaciju

Radno iskustvo:

- Securitas Services d.o.o., Menadžer za komunikaciju
- Securitas Services d.o.o., Asistent direktora fizičkog obezbeđenja
- Securitas Services d.o.o., Referent prodaje