Marija Rakić

Menadžer za komunikaciju

Radno iskustvo:

- Securitas Services d.o.o. - Menadžer za komunikaciju
- Securitas Services d.o.o. - Asistent direktora fizičkog obezbeđenja
- Securitas Services d.o.o. - Referent prodaje