Nenad Pavlović

Direktor centra za obuku

Radno iskustvo

- Securitas Services d.o.o. - Direktor centra za obuku
- Varnost-fitep, Beograd - Menadžer za obuku i procenu rizika
- Varnost-fitep, Beograd - Projekt menadžer za poslove sa KBM bankom po pitanju: FO, TO, TN, PPZ, BNC, BZNR i SHZ
- Varnost-fitep, Beograd - Rukovodilac službe FTO
- Varnost-fitep, Beograd - Koordinator u službi FTO