Securitas security Vienna

Naša odgovornost

Privatno obezbeđenje nudi socijalnu i finansijsku korist - ne samo za naše klijente, već i društvo u celini. U Securitas-u, održivo poslovanje je temelj našeg dugoročnog rasta. Poslovanje u našem sektoru mora biti održivo, ne samo finansijski, nego i društveno i ekološki. Za nas, društveno odgovorno poslovanje (DOP) je sastavni deo našeg svakodnevnog rada.

Održivo poslovanje

Securitas posluje u 53 zemlje sveta i zapošljava blizu 330.000 ljudi širom sveta. Biti odgovoran i pouzdan poslodavac je prioritet, ali moramo svoj posao obavljati i u skladu sa etičkim kodeksom, paziti na posledice našeg poslovanja po čovekovu okolinu i ponuditi kvalitetnu uslugu. Tek tada možemo reći da su sva područja našeg poslovanja održiva.

Izveštaj o održivom poslovanju 2015

Securitas nastoji da kontinuirano poboljšava svoje održivo poslovanje i unapredi komunikacije. Podnošenje prijave u skladu sa Global Reporting Initiative (GRI) ugrađeno je u smernice za finansijsko izveštavanje za 2015. godinu.  Ovde  možete pogledati izveštaj o održivom poslovanju Securitas grupe u celini.

Kontaktirajte nas
*
*
*

* Obavezno polje