Arbeta på Securitas

Är du intresserad av att göra skillnad? Då är Securitas arbetsplatsen för dig. Tillsammans kan vi skapa ett säkert samhälle.

I vilken bransch arbetar du?

Läs de senaste nyheterna om Securitas Sverige i media

Securitas stärker teknikerbjudande i Belgien

Securitas stärker teknikerbjudande i Belgien

Securitas stärker sitt teknikerbjudande i Belgien genom förvärv av det belgiska företaget SAIT som integrerar säkerhetslösningar och kritiska kommunikationssystem. Enterprise value uppskattaas till 126 MSEK.

Läs hela pressmeddelandet här

Securitas showroom för kameralösningar

Securitas har byggt ett Experience center i våra lokaler i Malmö för att belysa hur smart kameraövervakning fungerar i praktiken. Experience center är en livemiljö som visar hur avancerad teknologi i kombination med välutbildad personal preventivt erbjuder säkerhet och trygghet. Besökarna ska ges möjlighet att uppleva hur kameratjänsterna fungerar i olika miljöer, som en klädbutik och ett industriområde.

Utbildning för hamnsäkerhetschefer

Utbildning för hamnsäkerhetschefer

Vår PFSO – utbildning vänder sig direkt till dig som är hamnanläggningens sjöfartsskydds-ansvarig. Kursen är utformad enligt IMO’s modellkurs och lotsar dig genom ISPS – koden som beskriver grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning och ombord på ett fartyg.

Anmäl dig till vår kurs i Göteborg 18-19 november