Lön och arbetstider

Här är några svar på de vanligaste frågorna om lön och arbetstider på Securitas:

Vilken lön får jag som väktare?
Din lön utgår enligt det kollektivavtal som är träffat mellan Almega (arbetsgivarparten) och Transportarbetareförbundet (fackliga parten) som trädde i kraft den 1 april 2013.

Exempel 1:
För dig som anställs på halv- eller deltid eller för dig med behovsanställning är nyanställningslönen under de första sex månaderna (provanställningstiden) 109,95 kronor per timme. Därefter utgår grundlön med 117,70 kronor per timme. Efter att ha varit anställd i femton månader placeras du i någon av lönegrupperna B-E enligt uppställningen här nedanför. Den vanligaste lönegruppen för väktare är B vilket innebär 141,49 kronor per timme. Beroende på när du arbetar tillkommer eventuellt OB-tillägg (obekväm arbetstid). Vanligt OB-tillägg på vardagar mellan klockan 18.00 och 06.00 är 19,35 kronor per timme.

Lönetariff för halvtids-, deltids- och behovsanställning:
(- timlön från och med 1 april 2013)

Nyanställningslön 109,95
Grundlön 117,70
Lönegrupp B 141,49
Lönegrupp C 143,76
Lönegrupp D 148,32
Lönegrupp E 150,59Exempel 2:
För dig som anställs på heltid är nyanställningslönen under de första sex månaderna (provanställningsperioden) 18 207 kronor per månad. Därefter utgår grundlön med 19 491 kronor i månaden. Efter femton månaders anställning placeras du i någon av lönegrupperna B-E enligt uppställningen här nedanför.

Lönetariff för heltidsanställda:
(- månadslön från och med 1 april 2013)

Nyanställningslön 18 207
Grundlön 19 491
Lönegrupp B 23 430
Lönegrupp C 23 807
Lönegrupp D 24 562
Lönegrupp E 24 938Får jag lön under väktarutbildningen?
Under första utbildningen, VU1 (nio dagar) utgår ingen ersättning. Lönen under VU2 (fem dagar) är densamma som din aktuella lön.
 

Vilka arbetstider har en väktare?
Det beror på vilken typ av tjänst du har. Det finns flertalet olika förläggningar av arbetspass, beroende på vilket/vilka bevakningsobjekt du arbetar på. Nattetid är det vanligt att jobba 19.00 – 07.00. Dagtid kan arbetstiden vara 07.00 – 19.00 då vi på en del stationära objekt har bevakning dygnet runt. Det finns även en del tjänster som går måndag till fredag under vanlig kontorstid.


Kan jag välja om jag vill jobba hel-, halv-, deltid eller bara vid behov?
Ja, förutsatt att det finns behov av motsvarande arbetstidsmått.
 

Hur många timmar i månaden motsvarar en heltidstjänst?
Vanligtvis jobbar man som väktare på kvartalsschema. Det innebär att du under ett kvartal ska arbeta 165,6 timmar i snitt per månad.
 

Måste jag jobba natt som väktare?
De allra flesta arbetstillfällena är förlagda nattetid på grund av kundernas önskemål och arbetets karaktär. Det finns även tjänster dagtid men de är förhållandevis få.
 

Arbetar man ensam eller tillsammans med en kollega?
Väktaryrket ställer stora krav på förmågan att arbeta ensam och majoriteten av alla väktarjobb utförs som ensamarbete. Dubbelbemanning är vanligast om du jobbar som exempelvis ordningsvakt, stationärväktare vid ett större objekt samt vid larmutryckningar.

  • Skriv ut sida

  • Skicka sidan

  • Dela denna sida