galleria

Ledning

Vi leder en ansvarsfull verksamhet genom att hantera ansvarsfullt företagande på samma sätt som vilken annan viktig fråga som helst. Vi har värderingar och styrdokument som leder vårt arbete och möjliggör decentraliserat ansvar och beslutsfattande.

Securitas sätter fokus på platskontoren där den dagliga verksamheten bedrivs och vi anser att ansvarsfullt företagande bäst bedrivs genom lokala initiativ. Organisatoriskt ansvar för att Securitas ska agera som en god samhällsmedborgare vilar hos koncernledningen. Ytterst ansvarig är företagets VD och koncernchef.

  • Skriv ut sida

  • Skicka sidan

  • Dela denna sida