Sociala aktiviteter och resultat

Securitas främsta sociala uppgift är att vara en bra, pålitlig och stabil arbetsgivare för en kvarts miljon medarbetare. Vi ska erbjuda dem goda villkor och möjligheter till utveckling och karriär.

Securitas tror på att relationer byggs på ömsesidig respekt och värdighet för alla medarbetare som är vår absolut viktigaste tillgång. Att säkerställa medarbetarrättigheter är grundläggande. Att öka väktarstatus och att värnar om medarbetares säkerhet och krishantering vid eventuella incidenter är också ett viktigt arbete.

Andra områden där vi bedriver arbete är inom ansvarsfulla inköp, genomförande av mätningar för förbättringar, konstruktiva dialoger med medarbetare och fackföreningar och att vi är delaktiga i lokala samhällsprojekt.

  • Skriv ut sida

  • Skicka sidan

  • Dela denna sida