Konstruktiva dialoger

Vi för dialoger för att förbättra vårt arbete, på såväl internationell, nationell och lokal nivå.

Globalt avtal med UNI
Securitas har ett globalt avtal med fackförbundet UNI (Union Network International) och Svenska Transportarbetareförbundet om ansvar för kommunikation av Securitas Uppförandekod. Uppförandekoden och implementeringsavtalet har översatts till de flesta språken på de marknader där Securitas verkar. Arbetet leds av en grupp med syfte att ansvara för utveckling av goda arbetsrelationer inom företaget (Implementation Group for the Development of Good Working Relations in the Securitas Group). Gruppen består av en representant från UNI och en från Svenska Transportarbetareförbundet, Securitas VD och koncernchef samt personer från Securitas olika divisioner. Gruppen följer årligen upp gränsöverskridande frågor som är relevanta för koden.


Lokala dialoger
Även på lokal nivå för vi dialoger för att förbättra vårt arbete. I Sverige kan väktare och deras fackliga representanter påverka sin situation genom en säkerhetskommitté. Det finns också ett råd som ansvarar för den direkta dialogen med fackföreningarna. I mer specifika frågor genomförs utförligare dialoger och gemensamma åtgärder för att skapa förbättringar. Ett exempel är en kommitté för utrustning som diskuterar och beslutar om bland annat uniformer, kommunikationsutrustning och ficklampor med fackföreningar och säkerhetsrepresentanter.
 

  • Skriv ut sida

  • Skicka sidan

  • Dela denna sida