Securitas security Denmark

Vi finns globalt

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 53 länder.

Grunden till våra framgångar, och en hörnsten i vår företagsfilosofi, är kunskap.

Securitas har kunder inom en mängd branscher och segment. Vår kärnverksamhet är säkerhetstjänster och de huvudsakliga verksamhetsgrenarna är:

  • Stationär bevakning
  • Mobila tjänster
  • Larmövervakning
  • Tekniklösningar
  • Konsulttjänster och säkerhetsutredningar

Securitaskoncernen i korthet

Storlek

Vi är nära 330 000 medarbetare i 53 länder som utgör Securitas. Vi arbetar alla för att skapa trygghet för hem, arbetsplats och samhälle - dygnet runt. Under 2015 uppgick den totala försäljningen till 80 860 MSEK och rörelseresultatet uppgick till 4 089 MSEK. Läs mer om vår verksamhet i online-versionen av årsredovisningen 2015.

Marknader och organisation

Securitas har verksamhet i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Mellanöstern, Asien och Afrika. Vi har en platt och decentraliserad organisation med tre affärssegment:

  • Security Services North America
  • Security Services Ibero-America
  • Security Services Europe

Läs mer om marknaden och vår organisation i online-versionen av årsredovisningen 2015

Securitas aktie

Securitas aktie är noterad på Stockholmsbörsen, numera NASDAQ OMX Stockholm, sedan 1991. Läs mer om aktien och om våra ägare i online-versionen av årsredovisningen 2015

Finansiell information om Securitas

Är du aktieägare i Securitas? Eller söker du finansiell information om Securitas? Du hittar all publicerad finansiell information under fliken Investerare på koncernens hemsida. Klicka här för finansiell information om Securitas.

Du hittar mer information om vår verksamhet i andra länder på Securitaskoncernens webbsida. Klicka här för att läsa mer om vår verksamhet i andra länder.