Riskhantering, företagsövergripande risker

Att hantera risker är nödvändigt för att Securitas ska kunna följa sina strategier och uppnå sina företagsmål. Securitas risker kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: kontraktsrisker, operativa uppdragsrisker och finansiella risker. Securitas ansats vad gäller övergripande riskhantering (enterprise risk management) beskrivs utförligare i årsredovisningen för 2013. Klicka på denna länk för mer information om riskhantering, företagsövergripande risker.

 

 

  • Skriv ut sida

  • Skicka sidan

  • Dela denna sida