Hamburger Cruise Center i Tyskland

Säker hantering av kryssningsfartyg vid Hamburg Cruise Center I + II är ett av Securitas krävande och spännande uppdrag. Beroende på fartygens storlek och passagerarantal kan upp till 25 av Securitas anställda arbeta med att se till att passagerarna kommer ombord så smidigt som möjligt.

Hamburg Cruise Center I + II, kryssningsterminalen i HafenCity och Altona

Varje år lägger över 100 kryssningsfartyg till i Hamburgs hamn. När fartygen anländer står Securitas redo att övervaka de allmänna utrymmena och terminalerna med specialutbildad säkerhetspersonal och modern teknisk utrustning, allt i enlighet med det internationella regelverket för skydd av fartyg och hamnanläggningar, ISPS.

Hamnchefen på Hamburg Cruise Center är mycket nöjd med sin leverantör av bevakningstjänster.

– Securitas tillhandahåller all nödvändig personal – från platschef och teknikoperatörer till säkerhetspersonal och servicepersonal. Och under hela kryssningssäsongen har vi en och samma kontaktperson på Securitas som vi samarbetar nära med.

För denna kund har Securitas skräddarsytt ett paketerbjudande efter kundens behov. Samtliga anställda som arbetar i hamnen har genomgått en intensivutbildning – både internt på Securitas, på Hamburg hamns utbildningscenter och på flera specialiserade institut samt på tyska statliga institutioner. På schemat har bland annat stått strålskydd och olika hamnsäkerhetsfrågor.

Förutom Securitas egen datorutrustning använder de anställda särskilt utformade diskar för handläggning av passagerarna, bagageröntgenutrustning, metalldetektorer och handskannrar som komplement till den tekniska utrustning som Securitas tillhandahåller på plats.

Tillsammans med kunden arbetar de ansvariga från Securitas ständigt på att förenkla arbetsflödena ytterligare. I detta syfte har man ett nära samarbete med flera externa parter, som tillsynsmyndigheten i Hamburg, den tyska strålskyddsmyndigheten, Hamburgs sjöpolis, och, naturligtvis, med tullen i Hamburgs hamn.

 

  • Skriv ut sida

  • Skicka sidan

  • Dela denna sida