Vår organisation

Securitas har en platt och decentraliserad organisation med affärssegmenten Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America.

Security Services North America

 • Tillhandahåller specialiserad bevakning, säkerhetslösningar och teknologi i USA, Kanada och Mexiko.
 • Erbjuder säkerhetstjänster till större kunder genom organisationen för nationella och globala kunder (National & Global Accounts).
 • I affärssegmentet ingår även Pinkerton, som erbjuder konsult- och utredningstjänsterrelaterade till säkerhet, exempelvis bedrägeriutredningar, förvärvsgranskning, datarekonstruktion samt skydd av immateriella tillgångar och varumärken. Verksamheten bedrivs från 32 platskontor över hela världen.
 • Totalt har affärssegmentet cirka 104,000 medarbetare, cirka 640 platschefer och 97 geografiska områden.
 • Läs mer i årsredovisningen 2013.

 

Security Services Europe

 • Security Services Europe är en sann paneuropeisk organisation, som tillhandahåller specialiserad bevakning, säkerhetslösningar och teknologi i 27 länder.
 • Aviation, som ingår i affärssegmentet, erbjuder flygplatssäkerhet i 14 länder.
 • Sedan januari 2013 ingår Mobile and Monitoring i detta kundsegment. Mobile and Monitoring erbjuder mobila säkerhetstjänster för mindre och medelstora företag och bostadsområden. Monitoring erbjuder elektronisk larmövervakning.
 • Erbjuder säkerhetstjänster till större kunder genom avdelningen för europeiska och globala kunder (European & Global Accounts).
 • Totalt har detta kundseegment cirka 117.000 medarbetare och 800 platschefer.
 • Läs mer i årsredovisningen 2013.
   

Security Services Ibero-America

 • Erbjuder specialiserade säkerhetstjänster för stora och medelstora företag i sju länder i Latinamerika samt i Portugal och Spanien, i Europa.
 • Har totalt cirka 57.000 medarbetare och 190 platschefer.
 • Läs mer i årsredovisningen 2013.
   

Nya marknader

En viktig del i vår strategi är att växa på nya geografiska marknader utanför Nordamerika, Europa och Latinamerika för att på så sätt kunna tillhandahålla tjänster åt våra globala kunder i dessa regioner. 

Läs mer i årsredovisningen 2013 om hur vi expanderar på nya marknader.  

 • Skriv ut sida

 • Skicka sidan

 • Dela denna sida