Vi drar nytta av förändringar

Securitas är en av de ledande leverantörerna av säkerhetstjänster, med en stark ställning i Europa, Nordamerika och Latinamerika samt på tillväxtmarknader i Mellanöstern, Asien och Afrika.

Specialanpassade lösningar

Vi tillhandahåller ett brett utbud av säkerhetstjänster, från rondbevakning, passerkontroll, brandskydd, receptionisttjänster, larmövervakning och utryckningstjänster till specialutformade, platsspecifika uppdrag. Tekniska lösningar är ett allt viktigare inslag i de tjänster som erbjuds. Vi utformar skräddarsydda erbjudanden som passar den enskilda kundens behov och levererar de mest effektiva säkerhetslösningarna.Marknadstillväxt och trender

Den globala marknaden för säkerhetstjänster sysselsätter flera miljoner människor och den globala marknaden för privata bevakningstjänster beräknas nå 110 miljarder USD år 2016. Säkerhetstjänster efterfrågas över hela världen, inom alla branscher och inom både den offentliga och privata sektorn. Efterfrågan på våra tjänster nära knuten till den globala ekonomiska utvecklingen, samt till sociala och demografiska trender. I takt med att den globala ekonomin växer och utvecklas kommer vi också att göra det.

Historiskt sett har säkerhetsmarknaden vuxit 1–2 procent snabbare än BNP på mogna marknader. På senare år har säkerhetsmarknaderna i Europa och Nordamerika vuxit i samma takt som BNP på grund av den marknadsdynamik som för närvarande råder och den gradvisa implementeringen av teknik i säkerhetslösningarna. Trenden kommer troligen att fortsätta under de kommande tre till fem åren.

Marknadstillväxt är avgörande för Securitas framtida lönsamhet och tillväxt, men att dra nytta av trender och förändringar i efterfrågan är också viktigt. Tekniskt innehåll och förbättrad kostnadseffektivitet ger den privata säkerhetsbranschen möjlighet att bredda marknaden genom att överta tjänster som nu utförs av polisen eller andra myndigheter. Utvecklingen kommer också att vara en utmaning för verksamheter där säkerheten sköts internt och öka intresset för bättre kontrakterade lösningar.

  • Skriv ut sida

  • Skicka sidan

  • Dela denna sida