Viktiga siffror och händelser 2013

Här är några viktiga siffror och händelser under 2013 beträffande försäljning, rörelsemarginal, föreslagen utdelning, finansiella mål och förvärv.

Försäljning, rörelsemarginal och föreslagen utdelning

 • Total försäljning 65.700 MSEK (66.458)
 • Resultat före skatt 2.643 MSEK (1.684)
 • Årets resultat 1.856 MSEK (1.175)
 • Organisk försäljningstillväxt 1 procent (0)
 • Rörelsemarginal 5,1 procent (4,6)
 • Föreslagen utdelning 3,00 SEK (3,00)

 

Finansiella mål

En genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent per år:

 • Vinst per aktie: 5,07 SEK (3,22), en ökning med 57 procent
 • Vinst per aktie justerad för jämförelsestörande poster och nedskrivningar: 5,07 SEK (4,11), en ökning med 23 procent

Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20:

 • Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld: 0,22 (0,21)


Förvärv

 • Tre större teknikförvärv på mogna och nya marknader med 200
  medarbetare och en uppskattad årlig försäljning som motsvarar cirka
  120 MSEK: Selectron (Uruguay), Rentsec och Vamsa (Sydafrika),
  Tehnomobil (Kroatien).
 • Securitas har även förvärvat de affärskontrakt och tillgångar som levereras genom ISS Facility Services kommersiella säkerhetstjänster i Nederländerna och Danmark.
 • Skriv ut sida

 • Skicka sidan

 • Dela denna sida