Styrelsemedlemmar

Årsstämman 2016 beslöt att styrelseledamöterna ska vara sex till antalet utan suppleanter. Årsstämman 2016 omvalde Carl Douglas, Fredrik Cappelen, Marie Ehrling, Alf Göransson, och Sofia Schörling Högberg till styrelseledamöter. Årstämman valde Anders Böös som ny styrelseledamot. Bolagsstämman valde Marie Ehrling till styrelsens ordförande. Arbetstagarorganisationerna utsåg Susanne Bergman Israelsson, Åse Hjelm och Jan Prang, med suppleanterna Thomas Fanberg och Thomas Kristo, till styrelseledamöter.