Åse Hjelm

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008. Suppleant i Securitas AB sedan 2007. Född 1962.

Arbetstagarrepresentant, vice ordförande i Unionenklubben, Norrland, ordförande i Securitas tjänstemannaråd.  

Aktier i Securitas: 120 B-aktier.

 

 

Alla fakta och siffror avser innehav per den 30 mars 2017