Jan Prang

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2008. Född 1959.

Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning, Securitas i Göteborg.

Aktier i Securitas: 0*

 

 

* Alla siffror avser innehav per den 31 december 2016.