Sofia Schörling Högberg

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005. Född 1978.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i ASSA ABLOY  AB (april 2017) och Melker Schörling AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Aktier i Securitas: 4.500.000 A-aktier och 15.237.000 B-aktier.

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende

 

 

Alla fakta och siffror avser situationen per den 30 mars 2017.
Aktier: privat innehav och genom Melker Schörling AB. Därutöver tillkommer närståendes innehav om 4.800 B-aktier.