Sofia Schörling Högberg

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005. Född 1978.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Melker Schörling AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Aktier i Securitas: 4.500.000 A-aktier och 15.237.000 B-aktier*

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende

 

 

* Alla siffror avser innehav per den 31 december 2016. Privat innehav och genom Melker Schörling AB. Därutöver tillkommer närståendes innehav om 4.800 B-aktier.