Sofia Schörling Högberg

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2005. Född 1978.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Melker Schörling AB.

Huvudsaklig utbildning: Civilekonom.

Aktier i Securitas: 2.400 B-aktier*

Klicka här för information om styrelseledamöternas oberoende

 

 

* Avser endast eget innehav. Alla siffror avser innehav per den 31 december 2015.