Susanne Bergman Israelsson

Styrelseledamot i Securitas AB sedan 2004. Född 1958.

Arbetstagarrepresentant, ordförande i Svenska Transportarbetareförbundets lokalavdelning 19, Norra Mälardalen.

Aktier i Securitas: 0*

 

 

* Alla siffror avser innehav per den 31 december 2016.