Thomas Fanberg

Suppleant i Securitas AB sedan 2008. Född 1961

Arbetstagarrepresentant, ordförande i Unionenklubbens lokalavdelning, Securitas Norrland.

Aktier i Securitas: 120 B-aktier.

 

 

Alla fkata och siffror avser situationen per den 30 mars 2017