Thomas Fanberg

Suppleant i Securitas AB sedan 2008. Född 1961

Arbetstagarrepresentant, ordförande i Unionenklubbens lokalavdelning, Securitas Norrland.

Aktier i Securitas: 120 B-aktier*

 

 

* Alla siffror avser innehav per den 31 december 2016.