Thomas Kristo

Suppleant i Securitas AB sedan 2016.

Arbetstagarrepresentant, Svenska Transportarbetareförbundet.

Aktier i Securitas: 0*

 

 

* Alla siffror avser innehav per den 31 december 2015