Securitas security guard Chicago

Aktieägare

Per den 31 december 2015 hade Securitas 25.734 aktieägare (24.274). Räknat i antalet ägare utgjorde privatpersoner den största ägarkategorin med 22.557 aktieägare, motsvarande 88 procent av det totala antalet aktieägare. När det gäller kapital och röster dominerar institutioner och andra juridiska personer med 96 procent respektive 98 procent av aktierna.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com