Utdelningspolicy

Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 3,50 SEK (3,00) per aktie. Den totala föreslagna utdelningen uppgår till 52 procent av årets resultat. Måndagen den 9 maj 2016 föreslås som avstämningsdag för utdelningen.

Utdelningspolicy

Med en balanserad tillväxtstrategi som består av både organisk och förvärvsdriven tillväxt och fortsatta investeringar i säkerhetslösningar och teknologi, bör Securitas kunna upprätthålla en utdelningsnivå på 50–60 procent av årets resultat.

 Utdelningshistorik

SEK/aktie 2015* 2014 2013 2012 2011 2010
Utdelning* 3,50* 3,00  3,00  3,00  3,00  3,00
Utdelning i % av vinst per aktie 52 53  59  71  63  53
Direktavkastning, % 2,7 3,2  4,4  5,3  5,1  3,8

* Föreslagen utdelning

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com