Säkerhetslösningar och teknologi 2009-

Securitas genomgår nu en femte utvecklingsfas. Ett omstrukturerings- och kostnadsbesparingsprogram samt en ny strategisk inriktning om en ökad försäljning av säkerhetslösningar och teknologi initierades i slutet av 2012.

Idag sysselsätter Securitas närmare 330.000 personer i 53 länder. År 2015 uppgick den
totala försäljningen till 80.860 MSEK och rörelseresultatet till 4.089 MSEK.

Securitas är verksamt i Nordamerika, Europa, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Asien.

Securitas är organiserat i tre affärssegment: Security Services North America, Security Services Europe samt Security Services Ibero-America.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com