Översikt försäljning per land

Här finns en översikt av koncernens försäljning för helåret 2013 uppdelad per affärssegment. Affärssegmentens försäljning är vidare indelad i försäljning per större land (den inre cirkeln i diagrammen nedan). Informationen i pajdiagrammen kommer att uppdateras årsvis.

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com