Våra finansiella mål

Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per aktie med tio procent per år. Det andra målet rör balansräkningen: fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.

Vinst per aktie uppgick 2015 till 6,67 SEK (5,67), en total förändring om 18 procent jämfört med föregående år. Valutajusterad förändring av vinst per aktie var 8 procent under 2015. Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld var 0,22 (0,18).

 

 

Kontakt:
Micaela Sjökvist
Head of Investor Relations
Telefon : +46 (0)10 470 30 13
Mobil: +46 (0)76 116 74 43
Fax: +46 (0)10 470 31 22
micaela.sjokvist@securitas.com