Alf Göransson

VD och koncernchef i Securitas AB

Född 1957. Alf Göranssons tidigare karriär inkluderar befattningar som VD och koncernchef i NCC AB, koncernchef i Svedala Industri AB, affärs­områdeschef i Cardo Rail och VD i Swedish Rail Systems AB inom Scancemkoncernen.

Alf har en internationell civilekonom- examen från Handelshög­skolan i Göteborg.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Loomis AB och Ligue Internationale des Societes de Surveillance. Styrelseledamot i Hexpol AB och Axel Johnson Inc., USA.

Aktier i Securitas: 80.201 B-aktier*

 

 

* Alla siffror avser innehav per den 31 december 2016