Gisela Lindstrand

Kommunikationsdirektör.

Född 1962. Gisela Lindstrand har en examen i samhälls­vetenskap från Uppsala universitet. Hon kom till Securitas AB 2007 från Pfizer AB där hon var direktör för kommunikation och samhällskontakter.

Innan dess var Gisela presschef på NCC AB, informa­tionsdirektör i SABO AB samt pressansvarig och politisk rådgivare till den dåvarande statsministern Ingvar Carlsson. Gisela har även arbetat som journalist.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Sveriges Kommunikatörer.

Aktier i Securitas: 3.091 B-aktier*

 

 

* Alla siffror avser innehav per den 31 december 2016