Jan Lindström

Ekonomidirektör.

Född 1966. Jan Lindström kom till Securitas 1999 som controller för koncernens internbank i Dublin. År 2003 blev han chef för koncernens rapporteringsfunktion vid huvudkontoret i Stockholm, och 2007 utsågs han till ekonomi­direktör.

Jan har en civilekonomexamen från Uppsala universitet och har tidigare arbetat som auktoriserad revisor vid Pricewaterhouse­Coopers.

Aktier i Securitas: 7.679 B-aktier*

 

 

* Alla siffror avser innehav per den 31 december 2016