Securitas security Las Vegas

Vår platta, decentraliserade organisation

Securitas har en platt och decentraliserad organisation med affärssegmenten Security Services North America, Security Services Europe och Security Services Ibero-America.

Security Services North America

  • Tillhandahåller säkerhetstjänster i USA, Kanada och Mexiko.
  • Erbjuder säkerhetstjänster till större kunder genom organisationen för nationella och globala kunder (National and Global Accounts)
  • I affärssegmentet ingår även Pinkerton Corporate Risk Mangement, som erbjuder konsult- och utredningstjänster relaterade till säkerhet, exempelvis bedrägeriutredningar, förvärvsgranskning, datarekonstruktion samt skydd av immateriella tillgångar och varumärken
  • Totalt har affärssegmentet cirka 108.000 medarbetare och 640 platschefer
  • Läs mer om Security Services North America

Security Services Europe

Security Services Europe är en sann paneuropeisk organisation, som tillhandahåller specialiserad bevakning, säkerhetslösningar och teknik i 26 länder.

  • Aviation, som ingår i affärssegmentet, erbjuder flygplatssäkerhet i 15 länder.
  • Tjänsteerbjudandet omfattar mobila säkerhetstjänster för mindre och medelstora företag och bostadsområden, samt elektroniska larmövervakningstjänster.
  • Erbjuder säkerhetstjänster till större kunder genom avdelningen för europeiska och globala kunder (European and Global Accounts).
  • Totalt har detta kundsegment cirka 117.000 medarbetare och cirka 900 platschefer.
  • Läs mer om Security Services Europe

Security Services Ibero-America

Erbjuder specialiserade säkerhetstjänster för stora och medelstora företag i sju länder i Latinamerika samt i Portugal och Spanien, i Europa.

Nya marknader

Securitas växer på nya geografiska marknader för att kunna tillhandahålla tjänster åt våra globala kunder i dessa regioner. Länderna på de nya marknaderna organiseras i en division: Afrika, Mellanöstern och Asien (AMEA).


Klicka här för att läsa mer om våra affärssegment i årsredovisning 2015

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält