Securitas security guards Turkey

Viktiga siffror och händelser 2015

Här är några viktiga siffror och händelser under 2015 beträffande försäljning, rörelsemarginal, föreslagen utdelning, finansiella mål och förvärv. 

Försäljning, rörelsemarginal och föreslagen utdelning

  • Total försäljning 80 860 MSEK (70 217)
  • Organisk försäljnings­tillväxt 5 procent (3)
  • Rörelsemarginal 5,1 procent (5,0)
  • Resultat före skatt 3 476 MSEK (2 909)
  • Årets resultat 2 444 MSEK (2 072)
  • Föreslagen utdelning 3,50 SEK (3,00)

Finansiella mål

Securitas har två finansiella mål:

En årlig genomsnittlig ökning av vinst per aktie med 10 procent:

  • Vinsten per aktie steg från 5,67 SEK till 6,67 SEK, en ökning med 18 procent

Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20:

  • Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld ökade från 0,18 till 0,22

Förvärv

Inga betydande förvärv har gjorts under 2015. Vänligen se klicka här för att läsa sidan 10 i helårsrapporten januari-december 2015 för en summering av Övriga förvärv under 2015.

Securitas AB:s årsredovisning 2015

PDF-version

Online-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält