Securitas security guard Hongkong

Internationella etikkoder sätter standard

Securitas har undertecknat the Ligue Code of Conduct and Ethics. Koden sätter en enhetlig standard för hela säkerhetsbranschen när det gäller affärsetik.

The Ligue Code of Conduct and Ethics

Ligue Internationale des Sociétés de Surveillance (Ligue) är en av säkerhetsbranschens centrala institutioner. Som medlem i organisationen har Securitas antagit och undertecknat Ligues uppförande- och etikkod, the Ligue Code of Conduct and Ethics. Koden, som antogs 2012, ger ett enhetligt synsätt och ramverk för uppförande och etik.

Bidrar positivt till samhället

Syftet med Koden är att sätta en standard för hur Ligues medlemsföretag ska bedriva verksamhet och samverka med intressenter för att kunna bidra positivt till samhället, både globalt och lokalt.

Koden bygger på principer i etablerade normer från FN och OECD och omfattar bland annat mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö.

Code of Conduct for Private Security Providers

Securitas är medlem i the International Code of Conduct Association och har undertecknat the International Code of Conduct for Private Security Providers.

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2015

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält