Securitas security guard Las Vegas

Ledning med lokala beslut

Securitas ska vara en god samhällsmedborgare och bedriva ett ansvarsfullt företagande. Ytterst ansvarig är VD, men de lokala initiativen i koncernen är viktiga.

Securitas bedriver en ansvarsfull och ofta känslig verksamhet. Styrdokumentet Securitas Värderingar och Etik leder vårt arbete och hjälper oss att upprätthålla och främja en hög affärsetik. Det finns även mer detaljerade stöddokument, till exempel en anti-korruptionspolicy och en utsläppspolicy för de fordon som Securitas köper eller leasar.

Strikta etiska normer

Securitas agerar inom ramen för lagar och internationella konventioner. Det betyder att vi följer konkurrensregler, arbetsmarknadslagstiftning, säkerhetskrav, miljölagstiftning och andra bestämmelser som påverkar vår verksamhet.

I många länder sätter vi också etiska normer som kan vara striktare än lokala lagar och förordningar eftersom vi har ett långtgående ansvar gentemot samhällena där vi verkar.

VD har ansvaret

Koncernledningen ska leda Securitas så att företaget agerar som en god samhällsmedborgare. Ytterst ansvarig är företagets VD och koncernchef.

Landcheferna ansvarar för att uppfylla grundkraven och lansera lämpliga initiativ. Företaget har även en Group CSR Officer som hanterar de olika delarna av vårt CSR-system.

Platscheferna tar beslut

I Securitas är det lokala ansvaret grundläggande. Vi har ett decentraliserat beslutsfattande och ger ett stort ansvar till de cirka 1.700 platschefer som leder den dagliga verksamheten.

Våra tjänster utvecklas bäst då besluten fattas nära kunderna. Därför anser vi att lokala initiativ är viktiga i hållbarhetsarbetet.

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2015

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält