Securitas security guard

Välutvecklat CSR-system

Securitas har ett välutvecklat system för sitt arbete med samhällsansvar, eller CSR (Corporate Social Responsibility). Systemet består av sex delar.

Det finns flera skäl till att Securitas har utvecklat ett omfattande CSR-system: för att skydda varumärket, för att bättre möta kunders och andra intressenters krav och för att bli mer konkurrenskraftig inom den globala säkerhetsbranschen.

CSR-systemet består av följande sex delar:

Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik

Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik är en av företagets viktigaste policyer. Den anger de grundläggande principer som Securitas förväntar att alla medarbetare och affärspartner alltid ska följa.

Utbildning av medarbetarna

Alla Securitas medarbetare utbildas i Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik. En detaljerad e-utbildning för chefer och kontorsanställda finns på över 40 olika språk. E-utbildning och klassrumsutbildning hålls för väktarna på lokala språk.

Rapporteringssystem mot avvikelser

Securitas Integrity Line (Securitas Hotline i USA och Kanada, Linea de Alerta i Mexiko) är ett koncernsystem som används vid rapportering av avvikelser mot Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik. Alla medarbetare och affärspartner uppmuntras och förväntas rapportera eventuella fall av avvikelser, med försäkran om att det inte ska leda till några negativa konsekvenser gentemot den person som rapporterar.

Riskhantering

Att inte följa Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik anses utgöra en risk, och har därmed klassats som en av sju prioriterade risker inom koncernens övergripande riskhanteringsprocess. Dessa risker granskas regelbundet.

Uppföljning

För att möta kraven från kunder och andra intressenter på ökad transparens och kommunikation avger Securitas AB en hållbarhetsrapport enligt Global Reporting Initiative (GRI). Hållbarhetsrapporten ingår som en del i Securitas AB:s Årsredovisning 2015 genom att klicka här.

Den kompletta rapporten finns i pdf-format genom att klicka här. 

CSR-ansvarig för koncernen

En befattning som CSR-ansvarig för hela koncernen inrättades 2012. Denna person har ansvar för att hantera och utveckla de olika delarna i Securitas CSR-system.

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält