Securitas security guard Turkey

Miljöpolicy minskar utsläpp

Securitas har en miljöpolicy som uppdateras varje år. Vårt huvudfokus är att minska utsläppen från transporter.

Securitas är ett tjänsteföretag med relativt liten miljöpåverkan jämfört med till exempel tillverkningsindustrin. Koncernens verksamhet kräver inte något tillstånd enligt svensk miljölagstiftning. Vårt viktigaste ansvar när det gäller miljön är att minimera utsläppen från våra transporter.

Satsar på minskade utsläpp

Securitas miljöpolicy, som uppdateras årligen, innebär att inga nya företagsbilar eller nya minibussar efter december 2015 får släppa ut mer än 135 respektive 175 gram koldioxid per kilometer. Målet är att successivt minska utsläppen varje år från de företagsbilar och minibussar som företaget äger eller leasar i världen. Sedan 2008 har det genomsnittliga utsläppet från dessa fordon minskat från 173 gram koldioxid per kilometer till 144 gram koldioxid per kilometer.

Utsläppspolicy med tre mål

Securitas har även en utsläppspolicy för sin verksamhet, där våra övergripande mål är:

  • att sträva efter att minska den negativa klimatpåverkan, särskilt när det gäller energi och transporter
  • Att undvika att använda miljöfarliga ämnen och sträva efter att ersätta dessa med mer miljövänliga ämnen, även om detta innebär högre kostnader för företaget
  • Att bidra till återvinning och se till att avfall hanteras på ett sätt som är säkert och miljövänligt

Ett grundkrav är att vi följer gällande lagar och internationella överenskommelser och andra regelverk som verksamheten omfattas av.

Lokala miljöåtgärder

Securitas genomför även lokala åtgärder för att förbättra miljöarbetet. Bland annat återvinner vi papper och material, använder webbaserade manualer, processbeskrivningar och utbildningar istället för tryckt material och ersätter affärsresor med videokonferenser när det är möjligt.

Securitas deltar i CDP

Securitas deltar i CDP, ett globalt rapporteringssystem för klimatförändring, som stöds av över 800 investerare. 2015 uppnådde Securitas 92 av 100 möjliga poäng i Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI). Genomsnittet för alla företag i gruppen Nordic 260 var 84. Betyget är en bedömning av företagets aktiviteter när det gäller klimatförändring, anpassning och transparens.

Klicka här för mer information om CDP


Klicka här för nyckeldata: Ansvarsfullt företagande - miljömässigt 2015

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2015

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält