Securitas security guard Las Vegas

Så möter vi intressenternas krav

Våra intressenter – allt från kunder till leverantörer och politiska beslutsfattare – har stora krav på vår verksamhet. Vi jobbar ständigt för att bättre förstå och möta de kraven.

Securitas intressenter har höga och skiftande krav på oss. Här visar vi hur vi möter dessa krav.

Våra huvudsakliga intressenter

Kunderna

Vi måste ha en djupgående förståelse för våra kunders behov och branschspecifika krav, både för att kunna erbjuda optimerade och kostnadseffektiva säkerhetslösningar och för att som leverantör kunna möta kundernas krav på hållbarhet.

  • Åtgärder: Regelbundna kundmöten, kundundersökningar och regelbunden kontakt med kundernas kunder.

Medarbetare och arbetstagarrepresentanter

Eftersom vi är ett serviceföretag är våra 320.000 medarbetare vår mest värdefulla tillgång och Securitas strävar efter att vara en pålitlig och attraktiv arbetsgivare. Securitas värdesätter proaktiva relationer och en konstruktiv dialog med de fackliga organisationerna UNI Global Union (UNI), European Works Council (EWC) samt lokala fackföreningar.

  • Åtgärder: Noggranna rekryterings- och introduktionsprocesser, utbildning på alla nivåer inom företaget, strategisk kompetensförsörjning, medarbetarundersökningar och olika rapporteringskanaler vid överträdelser av Koden. Regelbundna möten med fackföreningar.

Aktieägare, investerare och analytiker

Vi ska skapa värde för våra aktieägare och vara en attraktiv investering. En ständig dialog med våra aktieägare och investerare säkerställer den långsiktiga utvecklingen av vår verksamhet.

  • Åtgärder: Löpande finansiell information, investerar- och analytikermöten, kapitalmarknadsdagar, roadshower och konferenser samt bolagsstämman.

Leverantörer

Vi säkerställer att våra leverantörer är införstådda med de krav som ställs i Securitas Riktlinjer för Värderingar och Etik.

Branschorganisationer

Vi driver på arbetet för att höja standarden och den professionella nivån inom säkerhetsbranschen. Vi ska förbättra statusen för väktare, höja lönenivåerna och intensifiera arbetet med kompetensutveckling.

  • Åtgärder: Medlemskap i lokala och internationella branschorganisationer, exempelvis Ligue Internationale de Societés de Surveillance och American Society of Industrial Security (ASIS ).

Lokalsamhället

Vi erbjuder säkerhetslösningar åt företag och lokalsamhällen så att de kan växa och utvecklas. Vi deltar även i lokala projekt i regioner där vi ser ett stort behov av att stärka det lokala samhället.

  • Åtgärder: Lokala aktiviteter och initiativ i de samhällen där vi är verksamma, exempelvis säkerhetsutbildning i skolor.

Beslutsfattare och myndigheter

Vi arbetar proaktivt för bättre förhållanden inom säkerhetsbranschen.

  • Åtgärder: Samarbete med myndigheter på lokal och nationell nivå för att förbättra förutsättningarna för säkerhetsbranschen.

Relaterade dokument

Securitas AB:s hållbarhetsrapport 2015

PDF-version

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält