Securitas security Amsterdam

Vår strategi är att leverera integrerade säkerhetslösningar

Vi har både små och stora kunder inom många olika branscher och kundsegment. Våra säkerhetslösningar baseras på kundens specifika behov. Säkerhetslösningarna skapas utifrån olika kombinationer av:

  • Stationär bevakning
  • Mobil bevakning
  • Fjärrbevakning
  • Elektronisk säkerhet
  • Brandskydd och trygghetslösningar
  • Riskhantering för företag

Bygger starka kundrelationer

För att behålla vår starka ställning i säkerhetsbranschen måste vi fortsätta att leverera tjänster av högsta kvalitet och uppnå våra finansiella mål. Det innebär att vi ständigt ska röra oss uppåt i värdekedjan och skapa mervärde för våra kunder. På så sätt bygger vi starka och långsiktiga kundrelationer samtidigt som vi förbättrar vår lönsamhet.

Utvecklar skräddarsydda lösningar

Tillsammans med kunderna utvecklar Securitas optimala och kostnadseffektiva säkerhetslösningar som är anpassade till kundernas behov. Vi ser till att det blir rätt balans mellan de olika kompetenserna: väktare på plats, mobila väktare och specialutbildade väktare i en larmcentral – och att samspelet med nya tekniska lösningar blir optimalt.

Investerar i ny teknik

Tekniska säkerhetslösningar, till exempel intelligent videoövervakning, blir allt viktigare i säkerhetsbranschen. Som ett led i vår strategi investerar vi därför mycket inom området och har som mål att öka försäljningen inom tekniska säkerhetslösningar. På så sätt ökar kvaliteten på våra tjänster samtidigt som vi förflyttar oss uppåt i värdekedjan.

Stärker oss på utvecklingsmarknader

En viktig del av vår långsiktiga strategi är att utöka vår globala närvaro och fortsätta att växa på utvecklingsmarknader. Det gör vi dels för att behålla en stark position i säkerhetsbranschen och dels för att kunna tillhandahålla tjänster åt våra globala kunder.


Klicka här för att läsa mer om vår strategi i årsredovisningen 2015

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält