Securitas security Madrid

Vision 2020 – Leda omvandlingen

Säkerhetsbranschen förändras och Securitas leder omvandlingen, där tekniken är en avgörande faktor. Under 2015 lanserade vi det koncernövergripande projektet Vision 2020 för att utforma vår strategi så att den blir ännu starkare och mer hållbar framöver.

Förberedda för framtiden

I vår Vision 2020 är vi det ledande globala säkerhetsföretaget, specialiserat på säkerhetstjänster baserade på människor, teknik och kunskap. För att nå vår vision ska vi fortsätta att fokusera på att:

 • Kombinera bevakningstjänster med elektronisk säkerhet
 • Öka den organiska försäljningstillväxten inom säkerhetslösningar och teknik
 • Förvärvsmöjligheter inom elektronisk säkerhet
 • Bygga ut nätverken och öka antalet mobila väktare och utryckningsenheter
 • Brandskydd och riskhantering för företag

Viktiga projekt inom Vision 2020

Securitas koncernledning har beslutat att vissa nyckelprojekt ska prioriteras under arbetet med strategin. Projekten är indelade i grupper av åtgärder på kort sikt (Fix), medellång sikt (Grow) och lång sikt (Transform).

Åtgärder på kort sikt (Fix)

Under 2015 och 2016 fokuserar vi på att kontinuerligt stärka vår nuvarande bas, säkerställa kontinuitet i verksamheten och bygga en solid grund för tillväxt på lång sikt:

 • Global standard för våra Securitas Operation Centers
 • Fokusera på organisk försäljningstillväxt
 • Hitta lämpliga förvärv inom elektronisk säkerhet
 • Enas om en IT-handlingsplan för koncernen

Åtgärder på medellång sikt (Grow)

På medellång sikt fokuserar vi på åtgärder som ökar tillväxten för säkerhetstjänsterna:

 • Utöka vår verksamhet inom mobila tjänster
 • Öka tillväxten inom elektronisk säkerhet, fjärrbevakning och larmövervakningstjänster
 • Förbättra differentieringen genom mycket specialiserade kundsegment
 • Utöka brandskydd och trygghetslösningar
 • Investera och växa inom riskhantering för företag

Åtgärder på lång sikt (Transform)

På längre sikt är vårt mål att omvandla (Transform) säkerhetsbranschen genom att identifiera och göra verklighet av nya, framtida möjligheter, exempelvis avseende användningen av robotar och drönare.

Rätt medarbetare

Det är avgörande för vår strategi att vi kan attrahera och behålla rätt medarbetare. En bra rekryterings- och introduktionsprocess, och inte minst utbildning, kommer att vara nyckeln till framgång.

Läs mer i VD-ordet i årsredovisningen 2015

 

Kontakta oss för mer information
*
*
*
*

* Obligatoriskt fält