Securitas förstärker koncernledningen

Securitas ledning har ändrats på följande sätt:

Juan Vallejo har utnämnts till Vice VD i Securitas AB och kommer att på heltid arbeta med koncernuppgifter. Han lämnar därmed sin befattning som landschef i Securitas Sverige.

Ny landschef i Securitas Sverige blir Jan-Ove Nilsson. Han har arbetat inom Securitas i 26 år och var tidigare ansvarig för bevakningsverksamheten i Sverige.



Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com