Securitas AB Delårsrapportjanuari - mars 2000

Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 MSEK varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv

Rörelseresultatet ökade med 63 procent i lokala valutor till 464 MSEK

Resultatet före skatt ökade med 30 procent i lokala valutor till 257 MSEK
Ekonomisk information från Securitas

Bolagsstämman äger rum 2 maj, 2000, 17.30 på Grand Hotel i Stockholm.
Delårsrapporten för januari - juni publiceras den 3 augusti, 2000.
Delårsrapporten för januari - september publiceras den 2 november, 2000.

Pressmeddelanden finns att hämta på Securitas AB’s hemsida: www.securitasgroup.com


Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF