Securitas förstärker ledningen

Mats Wahlström, 45, har arbetat sjutton år inom Gambrokoncernen, först som CFO och senare som vice verkställande direktör med ansvar för uppbyggnaden av den amerikanska verksamheten och dialysklinikerna över hela världen. Han har varit verksam under tio år i USA.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com