Securitas publicerar årsredovisning för 2005

Securitas AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2005 är nu publicerad på Securitas webbplats www.securitasgroup.com och finns tillgänglig för nedladdning. Den tryckta årsredovisningen kommer att skickas till Securitas aktieägare i samband med årsstämman den 3 april 2006.


För ytterligare information kontakta:
Henrik Brehmer, Senior Vice President Investor Relations
+44 (0) 20 8432 6523
+44 (0) 7884 117 192 (mob)


Pressmeddelandet kan även laddas ner från medföljande länk:Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF