Loomis förvärvar Brinks värdehanteringsverksamhet i Storbritannien

Loomis AB, Securitas division för värdehanteringstjänster, förvärvar genom sitt dotterbolag Loomis UK Limited Brinks verksamhet för värdehantering i Storbritannien. Köpeskillingen uppgår till ca 15 MSEK (1,1 MGBP).

Brinks verksamhet inom värdehantering har 350 medarbetare, varav 260 i England och 90 i Skottland. Verksamheten omsätter årligen ca 180 MSEK (13 MGBP) och består av värdetransport och ATM-services.

Förvärvet konsolideras i Loomis från och med den 6 augusti 2007

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.comInformation:
Gisela Lindstrand, informationsdirektör Securitas AB, tel 08-657 7332 eller 070-287 8662
Thomas Backteman, informationschef Loomis, tel 070-971 1266Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


070806 Loomis