Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Spanien

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Interlabora i Spanien. Enterprise value uppskattas till 130 MSEK (12 MEUR).

Interlabora har årlig försäljning på cirka 94 MSEK (8,4 MEUR) och uppvisar en stark finansiell utveckling. Nästan all Interlaboras försäljning är till kunder inom handelssegmentet i Spanien. Förvärvet av Interlabora stärker Securitas position inom det spanska affärssegmentet handel och möjliggör för Securitas att expandera dessa tjänster också till andra sektorer.

Interlabora har cirka 390 medarbetare, varav de flesta är rörelsehindrade. Företaget erbjuder olika säkerhetstjänster, såsom kontroll av omklädningsrum vid affärscentra, inpasseringskontroll samt telefon- och receptionsservice, vilka kompletterar bevakningstjänsterna till kunder inom segmentet handel.


Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 8 juli 2009.Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:
Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011 eller
mobil 070-287 8662

Securitas är en kunskapsledare inom säkerhet. Genom att fokusera på säkerhetstjänster som är anpassade till den enskilda kundens behov har Securitas utvecklat hållbar tillväxt och lönsamhet i 37 länder i Nordamerika, Latinamerika, Europa och Asien. Överallt - från små butiker till flygplatser - gör våra 240 000 medarbetare skillnad.

Informationen är sådan som Securitas AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 juli 2009 kl. 09.00.Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/securitas/securitas-forvarvar-sakerhetsforetag-i-spanien

Följande filer finns att ladda ned:


PDF