Securitas förvärvar säkerhetsföretag i Sydafrika

Securitas har förvärvat säkerhetsföretaget Orbis Security Solutions (Pty) Ltd i Sydafrika. Enterprise value uppskattas till 35 MSEK (MZAR 42).

Orbis Security Solutions har årlig försäljning på cirka 76 MSEK (90 MZAR) och cirka 1.500 medarbetare. Företaget erbjuder specialiserade säkerhetslösningar i västra Kapprovinsen.

Med detta förvärv har Securitas i Sydafrika cirka 3.000 medarbetare och verksamhet inom bevakning, mobila tjänster, larmövervakning, tekniska säkerhetslösningar, övervakning samt tjänster inom riskhantering. Securitas blir en av de tre största säkerhetsföretagen i västra Kapprovinsen, som är en av de tre ledande ekonomiska regionerna i Sydafrika.

Förvärvet konsolideras i Securitas AB från och med 1 oktober 2011.

Detta pressmeddelande finns också tillgängligt på: www.securitas.com

Information:

Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör Securitas AB, tel. 010-470 3011, mobil 070-287 8662 eller epost gisela.lindstrand@securitas.com

 

 

 

 Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/securitas/r/securitas-forvarvar-sakerhetsforetag-i-sydafrika,c9171174

Följande filer finns att ladda ned:


Securitas_sv